Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Regulamin

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym MiaCalnea. 

I. Zamówienia w sklepie MiaCalnea

1. Zamówienia można składać przez formularz zakupu dostępny na stronie internetowej sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych umożliwiających weryfikację tj.: imienia, nazwiska, adresu, maila, nr telefonu odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia gdy budzi ono uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. W przypadku braku towaru w magazynie, gdy sklep nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, może odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

5. Ceny wszystkich towarów zamieszczonych na stronie sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy oraz sposób dostawy towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

6. Jeśli w ciągu 7 dni do dnia złożenia zamówienia przez Klienta, płatności nie zostaną zaksięgowane na koncie sklepu, ma on prawo odstąpić od realizacji zamówienia i je anulować.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem potwierdzającym, że zapoznał się On i zaakceptował niniejszy regulamin sklepu. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania  z usług naszego sklepu internetowego. A kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią.

II. Dostawa zamówień

1. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje dokument sprzedaży, paragon lub FV (Faktury VAT wystawiane są na wyraźne życzenie Klienta).

2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

3. Sklep MiaCalnea nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie wynikające z podanie niewłaściwego lub niedokładnego adresu przez Klienta. 

4. Sklep MiaCalnea nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską.

5. Z wyjątkiem pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności, będziemy starali się wysłać zamówiony produkty w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania pełnej wpłaty na koncie. 

6. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy w stanie dotrzymać terminu wysyłki, powiadomimy o tym Klienta. W takiej sytuacji do Klienta należy decyzja o kontynuowaniu zamówienia z przedłużonym terminem realizacji lub też odstąpienie od umowy i zwrot środków pieniężnych. Nie realizujemy wysyłek w soboty,  niedziele i dni świąteczne.

7. Dla celów niniejszego regulaminu, „dostawę” uważa się za zrealizowaną lub produkty uważa się za „dostarczone” z chwilą podpisania pokwitowania otrzymania produktów pod uzgodnionym adresem do dostawy.

III. Zasady dokonywania płatności w sklepie MiaCalnea

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

przelewem elektronicznym lub przy odbiorze towaru

IV. Zwrot oraz wymiana towaru

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz.u. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z zm.) („ustawa”), klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Szczegóły zwrotu i wymiany zakupionych produktów oraz wzór formularza formularz wymiany/zwrotu znajduje się w zakładce Zwroty i Reklamacje.

2. Zakupiony towar który będzie zwracany lub wymieniany – nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać wszystkie metki i zawieszki, musi zostać odesłany wraz ze wszystkimi rzeczami z którymi został przysłany (paragon, wieszaki, gratisy itp.)

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 ustawy.

4. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru oprócz możliwości zwrotu, ma również możliwość wymiany zakupionego towaru na inny. Szczegóły i zasady wymiany towaru znajdują się w zakładce Polityka zwrotów i reklamacji.

5. Sklep MiaCalnea nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

V. Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. 

2. Szczegóły procedury reklamacyjnej zawarte są w zakładce Zwroty i Reklamacje. Tam również dostępny jest do pobrania formularz reklamacyjny.

3. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji i dowodem zakupu na adres: 

MiaCalnea, Malinie 283A, 39-331 Chorzelów

4. Sklep poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z klientem w podanym terminie tj.: numer telefonu i adres e-mail.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w trybie przewidzianym i obowiązującym zgodnie z procedurami firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia w sklepie MiaCalnea równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.j., Malinie 283A, 39-331 Chorzelów, NIP: 8171815865, KRS: 0000348774 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży i promocji. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. "o ochronie danych osobowych" (dz.u. nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

VII.Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczonych na stronie sklepu MiaCalnea nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu nie zawsze oznacza dostępność tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia. 

3. Wszystkie nazwy produktów oraz znaki graficzne identyfikujące firmę zamieszczone na stronie sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (dz. U. Nr 119 z 2003 r. Poz. 1117).

4. Sklep nie odbiera adresowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.