Regulamin konkursu „Dzień Matki”

Regulamin konkursu „Regulamin konkursu „Dzień Matki”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest:

Dobry Stolarz Gąska Sp.J.

Malinie 283A 39-331 Chorzelów

tel. 177-743-700

fax 177-743-717

naprawde@dobrystolarz.pl

NIP: 817-18-15-865

REG. 830460905

KRS: 0000348774

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Instagram ani Facebook. 

4. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu MiaCalnea na portalu społecznościowym
Instagram https://www.instagram.com/miacalnea/ (dalej: „Profil”), oraz na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/MiaCalnea za pośrednictwem jednego postu konkursowego (dalej: „Post”),

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone

18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Instagram lub Facebook.

3. Konkurs trwa od 22.05.2021 do 26.05.2021 do godziny: 23:59.

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.05.2020 za pośrednictwem profilu MiaCalnea na portalach Instagram oraz Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Instagram’a i Facebooka.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: 

- Opisaniu przez użytkownika, w komentarzu postu opublikowanego 10.02.2021: Stworzeniu spośród dostępnych w sklepie internetowym pod adresem https://sklep.miacalnea.pl/ zestawu prezentowego na Dzień Matki i napisaniu dlaczego Twoja mama powinna go otrzymać.
- Polubieniu postu konkursowego i profilu @miacalnea
- Zaproszeniu do zabawy dwóch osób
- Udostępnieniu postu (screena) w swojej relacji oznaczając profil @miacalnea oraz #miacalnea
- Wartość stworzonego zestawu nie może przekraczać 50 zł

2. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców oraz zostaną przyznane dwie nagrody pocieszenia

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą̨ najciekawszy komentarz, który ich zdaniem jest

najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną̨ powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie, Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

1. Nagrodą dla zwycięzcy w konkursie jest zestaw ForMe wysłany pocztą kwiatową pod wskazany adres. Nagrody pocieszenia to kremy o pojemności 50 ml.

2. Nagroda zostanie przesłana pocztą kwiatową.

3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.03.2021 Po tym terminie nagroda

traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na portalu Instagram w formie nazwy użytkownika.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,

któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, próby wpływania

na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może

zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na portalu Instagram.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl